Geet-Logo Geet-Logo-small
Tiếng Việt
VỀ CHÚNG TÔI

VỀ CHÚNG TÔI

20-12-2021 Chuyên mục : VỀ CHÚNG TÔI

Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo Tinh hoa Toàn Cầu – Global Elite Education and Training Corp (GEET) hoạt động trong lĩnh vực giáo dục với các dự án Trường Quốc tế và Song ngữ, Đào tạo Doanh nghiệp, và Văn phòng Dịch vụ.

Các dự án và chương trình do GEET đầu tư và phát triển bao gồm:

  • Hệ thống các trường phổ thông liên cấp song ngữ và quốc tế Him Lam, các chương trình ngoại khoá từ Tiếng Anh, Mỹ thuật, Toán học đến STEM
  • Trung tâm đào tạo doanh nghiệp, cùng các tiện ích giáo dục và đào tạo
  • Dịch vụ cho thuê văn phòng cao cấp

 

Sứ mệnh

Sứ mệnh của GEET là trang bị những kiến thức cập nhật nhất, kỹ năng thực tế nhất và thái độ tích cực nhất cho người học trong một môi trường giáo dục, ươm tạo và dung dưỡng tài năng, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội trong kỷ nguyên số.

 

Tầm nhìn

Tầm nhìn của GEET là trở thành một hệ sinh thái Giáo dục – Đào tạo – Ươm tạo mang quy mô và đẳng cấp quốc tế, có tính đa dạng và thực tiễn cao nhất tại Việt Nam, làm chủ thời đại kỷ nguyên số và kiến tạo tương lai.

 

Giá trị cốt lõi

Con người phải duy trì khả năng học hỏi, sáng tạo để vượt lên trên máy móc, làm chủ công nghệ và tận dụng sức mạnh của kỷ nguyên số. Cơ hội cho con người và xã hội Việt Nam bứt phá đang ngày càng được chứng minh nhờ khả năng hội nhập thông qua lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo.

 

Với nhận thức sâu sắc rằng GEET là một phần năng động được ra đời và phát triển dựa trên quan hệ chiến lược mang tính hỗ trợ của Tập đoàn Him Lam, những giá trị cốt lõi mà GEET dung dưỡng bên trong hệ sinh thái của mình cho người học, người dạy, phụ huynh học sinh, đội ngũ nhân sự cũng như tất cả thành viên của cộng đồng GEET xoay quanh 6 giá trị tương ứng với 6 chữ cái đầu là H.I.M.L.A.M gồm: Human Centereded (Lấy con người làm trung tâm), Interconnectedness (Sự gắn kết), Multiple Intelligences (Đa trí thông minh), Lifelong Learning (Học tập suốt đời), Automation-Optimized (Tối ưu tự động hoá), Motivating Internationalism (Thúc đẩy tinh thần Quốc tế).