Geet-Logo Geet-Logo-small
Tiếng Việt
GEET TRAINING

Chương trình đào tạo – Kỹ năng bán hàng chuyên sâu nâng cao

21-12-2022 Chuyên mục : GEET TRAINING

Kỹ năng bán hàng chuyên sâu nâng cao 

Thời lượng mỗi lớp: 03 (ba) ngày.

Đối tượng học viên: giao dịch viên, đội ngũ bán hàng.

 

Mục tiêu

– Học viên nắm được quy trình bán hàng của một chuyên viên khách hàng

– Phát triển các năng lực kinh doanh cho đội ngũ bán hàng/dịch vụ tại Ngân hàng

– Vận dụng được thành thạo quy trình bán hàng của một CVKH trong xử lý tình huống bán hàng thực tế, từ đó có thể thực hiện đào tạo lại, huấn luyện kèm cặp trực tiếp cho nhân sự cấp dưới

– Hệ thống hóa kiến thức về các kỹ năng bán hàng

– Nâng cao các kỹ năng bán hàng

 

Nội dung

– Thay đổi nhận thức về công việc bán hàng theo hướng tích cực

– Bán hàng theo quy trình với các kỹ năng hỗ trợ hiệu quả

– Ý thức được tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng dịch vụ để duy trì sự phát triển công việc cá nhân, cũng như tổ chức

– Tiêu chuẩn người bán hàng thành công K.A.S.H.

– Xây dựng quy trình bán hàng M.A.S.T.E.R.

– Giải quyết phản đối của khách hàng

– Các phương pháp chốt hợp đồng hiệu quả

– Chăm sóc và giải quyết vấn đề với khách hàng khó tính

 

Phương pháp giảng dạy

– Thuyết giảng: 30% thời lượng

– Thảo luận nhóm: 15% thời lượng

– Thực hành: 40% thời lượng

– Thuyết trình: 15% thời lượng

 

Đề cương Chương trình

Học phần 1: Nghề bán hàng

Mục tiêu

Thay đổi nhận thức của người học về nghề bán hàng, từ đó giúp cho họ có cách làm việc chuyên nghiệp và chuẩn mực. Sau học phần này, học viên có tầm nhìn xa hơn trong nghề, từ đó xác định những mục tiêu dài hạn trong công việc. Động viên, khích lệ tinh thần người học, giúp người học xây dựng kế hoạch hành động và tăng cường sự cam kết

 

Nội dung

 • Quan điểm về nghề bán hàng
 • Người bán hàng thành công & tiêu chuẩn thành công K.A.S.H.
 • 4 câu hỏi cho người thành công
 • Bán hàng khó hay dễ?
 • Động lực thúc đẩy
 • Thiết lập mục tiêu kinh doanh & xây dựng kế hoạch hành động theo 5W1H

 

Học phần 2: Quy trình bán hàng

Mục tiêu

Giúp học viên hiểu và hình thành thói quen áp dụng thống nhất quy trình bán hàng chuẩn mực của La Jardin, xây dựng kỹ năng để thực hiện hiệu quả từng bước của quy trình bán hàng

 

Nội dung

 • Xây dựng quy trình bán hàng M.A.S.T.E.R.
 • Các mô hình kỹ năng áp dụng trong 6 bước gặp gỡ khách hàng và chốt hợp đồng
 • Tổng diễn tập toàn bộ quy trình bán hàng

 

Học phần 3: Dịch vụ khách hàng

Mục tiêu

Ý thức được tầm quan trọng của dịch vụ khách hàng và lập được kế hoạch quản lý và chăm sóc khách hàng.

 

Nội dung

 • What? Dịch vụ khách hàng là gì?
 • Why? Tại sao phải nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng
 • How? Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng như thế nào?
 • Chăm sóc khách hàng nội bộ
 • Xin đầu mối liên hệ vượt trội với công thức V.I.P.S
 • Chăm sóc và giải quyết vấn đề với khách hàng khó tính