Geet-Logo Geet-Logo-small
Tiếng Việt
VỀ CHÚNG TÔI
Scroll down to discover
Chuyên mục

Trường Quốc tế Him Lam Bắc Ninh

Chuyên mục : VỀ CHÚNG TÔI
Trường Quốc tế Him Lam Bắc Ninh

“Hệ thống trường Him Lam được xây dựng dựa trên những chuẩn mực và tinh hoa của giáo dục Quốc tế kết hợp với giá trị cốt lõi “Học Tập Suốt Đời” – nơi mỗi học sinh đều thấu hiểu sứ mệnh: Học để hiện thực hóa được ước mơ của chính mình!” Ông Dương […]

Xem thêm

VỀ CHÚNG TÔI

Chuyên mục : VỀ CHÚNG TÔI
VỀ CHÚNG TÔI

GEET hoạt động trong trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo các dự án Trường Phổ thông Liên cấp Song ngữ và Quốc tế, công nghệ giáo dục (Edtech), Đào tạo Doanh nghiệp và Văn phòng Dịch vụ

Xem thêm